Zowel meerderjarigen als minderjarigen kunnen worden geadopteerd, maar de voorwaarden zijn zeer verschillend.

Een adoptieprocedure vergt meestal veel tijd. Afhankelijk van de nationaliteit en de verblijfplaats van het geadopteerde kind kan de procedure sneller gaan of juist veel langer duren.

Binnenland

Bij de procedure in België krijgt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een vonnis toegestuurd door het parket van de procureur des Konings. De ambtenaar schrijft het vonnis over en brengt dan de familie op de hoogte.

Buitenland

Bij een procedure in het buitenland is dit anders. Mail burgerzaken@kapellen.be met een kopie van je buitenlandse adoptieakte, we lichten graag toe aan welke voorwaarden deze akte moet voldoen om ze te kunnen registreren.
Heeft je kind bij aankomst in België geen Belgisch paspoort, maak een afspraak bij de dienst Niet-Belgen, ook via burgerzaken@kapellen.be.

Meer info

In België is Kind en Gezin belast met het toezicht op adoptie. Hun contactgegevens en meer informatie┬ávind je┬ávia www.kindengezin.be.