Zowel meerderjarigen als minderjarigen kunnen worden geadopteerd, maar de voorwaarden zijn zeer verschillend.

Een adoptieprocedure vergt meestal veel tijd. Afhankelijk van de nationaliteit en de verblijfplaats van het geadopteerde kind kan de procedure sneller gaan of juist veel langer duren.

binnenland

Bij de procedure in België krijgt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een vonnis toegestuurd door het parket van de procureur des Konings. De ambtenaar schrijft het vonnis over en brengt dan de familie op de hoogte.

buitenland

Bij een procedure in het buitenland is dit anders. Maak een afspraak om langs te komen met je buitenlandse adoptieakte, we lichten graag toe aan welke voorwaarden deze akte moet voldoen om ze te kunnen registreren.
Heeft je kind bij aankomst in België geen Belgisch paspoort, ga dan ook nog even langs bij de dienst Vreemdelingenzaken.

meer info

In België is Kind en Gezin belast met het toezicht op adoptie. Hun contactgegevens en meer informatie vind je via www.kindengezin.be.