De beleidsnota van de gemeentelijke administratie werd met het oog op de periode 2019-2025 voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

ook interessant