In het kader van de milieuweek draagt LG Kapellen haar steentje bij voor het milieu. In deze cursus over kruiden krijgen we tips om zelf een middeltje samen te stellen. div.ClearBoth { clear: both; } div.DeelActiviteiten { margin-top: 15px; } div.Reservatie { margin-top: 15px; } div.Uitnodiging { margin-top: 15px; } div.Vertrek { margin-top: 15px; } div.DeelActiviteiten ul {margin: 0px; ...
In het kader van de milieuweek draagt LG Kapellen haar steentje bij voor het milieu. In deze cursus over kruiden krijgen we tips om zelf een middeltje samen te stellen.

Reserveren is verplicht

praktische informatie

wanneer

prijs

€ 10,00
Inschrijven voor 24 maart door storting op rekening BE49 7331 2300 0171 van Landelijke Gilde Kapellen

waar

Zolder Cultuurcentrum

organisatie

Landelijke Gilde Kapellen, Milieuraad gemeente Kapellen