Bezoek aan firma Peecon div.ClearBoth { clear: both; } div.DeelActiviteiten { margin-top: 15px; } div.Reservatie { margin-top: 15px; } div.Uitnodiging { margin-top: 15px; } div.Vertrek { margin-top: 15px; } div.DeelActiviteiten ul {margin: 0px; padding: 0px;} div.DeelActiviteiten ul li { float: left; list-style-type: none; } div.DeelActiviteiten ul li div.Titel { float: left; width: 200px; ...
Bezoek aan firma Peecon

Vertrek: parking Kooike
Reserveren is verplicht

praktische informatie

wanneer

prijs

€ 50,00
Inschrijven ten laatste tegen 6 mei op rekening BE49 7331 2300 0171 van Landelijke Gilde Kapellen.Niet-leden betalen 64 euro er worden automatisch lid van LG.

waar

Parking 't Kooike

organisatie

Landelijke Gilde Kapellen