De gemeente heft een jaarlijkse belasting op niet-bebouwde percelen die in een niet-vervallen verkaveling liggen.

Er zijn verschillende vrijstellingen voorzien. Een vrijstelling moet je zelf aanvragen bij de gemeente. Een volledige opsomming en details vind je in het reglement. Hieronder vind je de meest voorkomende.

  • Voor kavels waarvoor de eerste maal een verkavelingsvergunning werd afgegeven, geldt er een vrijstelling voor één jaar voor de verkavelaar.
  • Eigenaars van één kavel die geen enkel ander onroerend goed bezitten, worden vijf jaar vrijgesteld.
  • Ouders met kinderen ten laste worden vijf jaar vrijgesteld voor één onbebouwd perceel per kind ten laste.

bedrag

Het bedrag is vastgesteld op € 25 per strekkende meter lengte van de kavel aan de straatkant, met een minimum van € 250. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

reglement

  • Het belastingreglement op onbebouwde kavels werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 november 2019.
  • Je kan het belastingreglement hieronder bekijken en downloaden.

aangifte/betaling

De gemeente stuurt een aangifteformulier dat ingevuld en ondertekend teruggestuurd moet worden. Nadien ontvang je een aanslagbiljet. Betrokkenen die geen aangifteformulier ontvangen hebben, moeten zich spontaan melden bij de gemeente ten laatste één maand na de eigendomsverwerving.

bezwaar

Wil je een bezwaar indienen? Lees hier hoe het werkt.

meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de financiële dienst.

ook interessant