De aanvullende personenbelasting is een 'aanvullende' belasting op de federale belasting. Dat betekent dat de gemeente een percentage bepaalt bovenop een basisbelasting. De andere modaliteiten van de basisbelasting (wie moet betalen, waarop, aangifte, vrijstelling, …) worden overgenomen van de basisbelasting.

De basisbelasting voor de aanvullende personenbelasting (ook wel eens de APB genoemd), is de personenbelasting. Dit is een belasting op het inkomen van natuurlijke personen, gevestigd en geïnd door de federale overheid. Het is de federale overheidsdienst financiën die instaat voor de inning en de doorstorting van het gemeentelijk aandeel. Ook bezwaren worden ingediend bij de FOD Financiën.

Bedrag

De aanvullende personenbelasting bedraagt 5%. Dat betekent dat je voor elke € 1 belasting die je betaalt aan de federale overheid, je € 0,05 betaalt aan de gemeente.

Vanaf aanslagjaar 2023 wordt de belasting vastgesteld op 5,50%. Dat betekent dat je voor elke € 1 belasting die je betaalt aan de federale overheid, je € 0,055 betaalt aan de gemeente.

Reglement

  • Het belastingreglement van de aanvullende personenbelasting werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2015.
    In zitting van 19 december 2022 werd een nieuw belastingreglement van de aanvullende personenbelasting goedgekeurd.
  • Je kan het belastingreglement hieronder bekijken en downloaden.

Aangifte

Jaarlijks moet je je belastingbrief invullen en via taxonweb of 'de bruine envelop' bezorgen aan de FOD Financiën. De federale overheid stort het gemeentelijk aandeel achteraf door aan de gemeente. Je hoeft hier geen aparte aangifte voor te doen.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de FOD Financiën. De gemeente kan je niet helpen bij vragen over de berekening of aangifte van deze belasting.