NIET-BELGEN die vanuit het buitenland inreizen en zich willen inschrijven in onze gemeente, zijn vrijgesteld van aanmeldingsplicht gedurende de periode van verplichte quarantaine. Gelieve pas een afspraak te maken NA deze periode.

  1. Kom je als niet-Belg vanuit het buitenland in Kapellen wonen, dan moet je dit binnen de 8 werkdagen na je aankomst melden op de dienst Bevolking.
  2. Kom je als Belg vanuit het buitenland in Kapellen wonen, dan moet je dit binnen de 8 werkdagen na je aankomst melden op de dienst Bevolking.
  3. Woonde je vroeger al in België of heb je jezelf ingeschreven bij een Belgische ambassade in het land waar je woonde, dan vinden we je gegevens op basis van je paspoort of identiteitskaart wel terug.
  4. Heb je nog nooit in België gewoond of nooit jezelf gemeld bij een Belgische ambassade, dan is het mogelijk dat we je gegevens niet terugvinden in het Rijksregister. In dat geval moet je een geboorteakte meebrengen. Is deze akte opgemaakt in het buitenland, informeer je dan over de wettiging van documenten en de vertaling ervan.

De aangifte kan gebeuren via het e-loket of persoonlijk met je identiteitskaart bij Burgerzaken.

Na je aangifte krijg je bezoek van de wijkagent die komt vaststellen of je effectief op het aangegeven adres woont. Pas na deze vaststelling wordt je aangiftedatum ook je inschrijvingsdatum.


Let wel! Pas 5 werkdagen later kan je terecht op onze dienst om je adreswijziging administratief af te werken. Het verslag van de wijkagent moet immers eerst op onze dienst aankomen en worden verwerkt.

wat moet er nog gebeuren na het bezoek van de wijkagent? 

  • Heb je al een elektronische identiteitskaart, dan wordt het het adres op de chip aangepast. Hiervoor moet je je pin-code kennen. 
  • Als je nog geen elektronische identiteitskaart hebt, moet je er nu eentje aanvragen.