Kom je vanuit een andere Belgische gemeente in Kapellen wonen, dan moet je dit binnen de 8 werkdagen na je aankomst melden op de dienst Bevolking. Als meerdere personen van eenzelfde adres naar Kapellen komen wonen, is het voldoende dat 1 meerderjarig gezinslid deze aangifte doet.

Dit kan via het e-loket of persoonlijk aan onze balie met je identiteitskaart op afspraak.

Na je aangifte krijg je bezoek van de wijkagent die komt vaststellen of je effectief op het aangegeven adres woont. Pas na deze vaststelling wordt je aangiftedatum ook je inschrijvingsdatum.


Let wel! Pas 5 werkdagen later kan je terecht op onze dienst om je adreswijziging administratief af te werken. Het verslag van de wijkagent moet immers eerst op onze dienst aankomen en worden verwerkt.

wat moet er nog gebeuren na het bezoek van de wijkagent?

  • Op de chip van de¬†elektronische identiteitskaart¬†van elk gezinslid passen we het adres aan. Hiervoor moet je je pin-code kennen.¬†
  • Als je nog geen elektronische identiteitskaart hebt of deze is niet meer geldig, moet je er een aanvragen.