Kom je als niet-Belg vanuit een andere Belgische gemeente in Kapellen wonen, dan moet je dit binnen de 8 werkdagen na je aankomst melden bij onze dienst Bevolking. Als meerdere personen van eenzelfde adres naar Kapellen komen wonen, is het voldoende als 1 meerderjarig gezinslid deze aangifte doet. De aangifte kan gebeuren via het e-loket of persoonlijk op afspraak op onze dienst met je Belgische verblijfskaart.

Na je aangifte krijg je bezoek van de wijkagent die komt vaststellen of je effectief op het aangegeven adres woont. Pas na deze vaststelling wordt je aangiftedatum ook je inschrijvingsdatum.


Let wel! Pas 5 werkdagen later kan je terecht op onze dienst om je adreswijziging administratief af te werken. Het verslag van de wijkagent moet immers eerst op onze dienst aankomen en worden verwerkt.

wat moet er nog gebeuren na het bezoek van de wijkagent?

  • Op de chip van de elektronische verblijfskaart┬ávan elk gezinslid passen we het adres aan. Hiervoor moet je je pin-code kennen. Je verblijfsstatuut blijft gewoon doorlopen. Bij vragen i.v.m. je dossier dan kan je contact opnemen met onze dienst Vreemdelingenzaken.
  • Als je nog geen elektronische verblijfskaart hebt of deze is niet meer geldig, moet je contact opnemen met onze dienst Niet-Belgen.