Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon. De vaststelling van het overlijden gebeurt door een dokter, die een overlijdensattest opstelt. Het overlijden moet zo snel mogelijk worden aangegeven in de gemeente waar de persoon is overleden.

Een overlijden brengt heel wat emoties met zich mee. Je hoofd staat dan meestal niet naar het vele papierwerk. Daarom wordt dit vaak overgenomen door de begrafenisondernemer. Wil je een overlijden echter zelf regelen, dan kan dat natuurlijk ook.

procedure

Je kan tijdens de vrije openingsuren (zonder afspraak) of op woensdag- of donderdagnamiddag met een afspraak terecht op de dienst burgerlijke stand. ?De ambtenaar maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

wat breng je mee?

Bij de aangifte van het overlijden moet je volgende documenten meebrengen:

 • Model IIIC met overlijdensattest van de dokter
 • identiteitskaart van de overledene
 • je eigen identiteitskaart
 • rijbewijs van de overledene (indien van toepassing)
 • trouwboekje (indien van toepassing)
 • attest van laatste wilsbeschikking
 • bij crematie: toelating wetsdokter

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je extra documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings

administratieve afhandelingen

Denk er ook zeker aan om de volgende personen of instellingen op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank
 • notaris
 • verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • pensioendienst
 • belastingen
 • huiseigenaar
 • watermaatschappij
 • leverancier van gas en elektriciteit

ook interessant