De voorzitter van het kantonhoofdbureau Kapellen, Johan Verhaert, brengt ter kennis aan de kandidaten voor de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement dat hij op dinsdag 21 mei 2019 (5e dag vóór de stemming) tussen 14.00 en 16.00 uur op het Administratief centrum – gemeente Kapellen, Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus bij deze verkiezingen in ontvangst zal nemen. In dit kieskanton wordt er elektronisch gestemd, zodat er geen stemopnemingsbureaus meer zijn.

 De kandidaten mogen ten hoogste één getuige en één plaatsver­vangend getuige voor elk stembureau aanwij­zen. De kandidaten die samen zijn voorgedragen, mogen voor elk bureau slechts één getuige en één plaatsvervangend getuige aanwijzen.

De getuigen moeten kiezer zijn voor het Europese Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement in de voormelde kieskring voor het Vlaams Parlement. De kandidaten mogen als getuige of plaatsvervangend getuige worden aangewezen.

De kandidaten geven het stembureau aan waar elke getuige gedurende de hele duur van de verrichtingen zijn opdracht zal vervullen. Zij geven hiervan zelf kennis aan de door hen aangewezen getuigen. Deze kennisgeving, door een van de kandidaten ondertekend, moet door de voorzitter van het kantonhoofdbureau worden medeondertekend.