gepubliceerd op donderdag 14 september 2023 9 u.
Er wordt een openbaar onderzoek gestart betreffende de inventaris van de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Het uittreksel ligt ter inzage aan de balie Ruimte & Wonen. Het openbaar onderzoek loopt van 18 september tot en met 17 oktober 2023. 

Indien je de volledige inventaris wenst in te zien, kan je telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 03 670 29 50.

Wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd, kan je een bezwaarschrift indienen ten laatste op 17 oktober 2023 via aangetekend schrijven naar: 

Vlaamse Regering
Departement Omgeving - Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel