gepubliceerd op donderdag 27 juni 2019 10.16 u.

Twee jaar geleden deed de Vlaamse Overheid een oproep aan alle voorzieningen in de jeugdhulp om samen te werken naar een sneller inzetbare en beter afgestemde hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Hieruit is sinds oktober 2018 het project 1Gezin1Plan gestart in de regio’s Voor- en Noorderkempen.

1Gezin1Plan biedt gratis rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp voor gezinnen die zich zorgen maken, in verschillende levensdomeinen, om hun kinderen groot te brengen en waar het organiseren van een netwerk dat hierbij kan helpen niet vanzelf gaat. 1Gezin1Plan Noorderkempen is werkzaam in de gemeentes Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel. 1Gezin1Plan Voorkempen zit in de gemeentes, Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel.

De procesbegeleiders van 1Gezin1Plan luisteren naar alle vragen, bezorgdheden en wensen van het gezin. Samen met het gezin zoeken ze wie hen kan ondersteunen. Dit kan familie, een buur, een hulpverlener, of iemand waarmee men een goede band heeft, zijn.

De procesbegeleiders organiseren met alle betrokkenen een rondetafelgesprek waarbij er afspraken worden gemaakt over wat er moet gebeuren, wie wat doet en wie daarbij eventueel kan ondersteunen. Deze afspraken worden opgeschreven in een gezinsplan.

1Gezin1Plan kan ook mee zoeken om alle diensten of hulpverlening die er in een gezin aanwezig zijn op elkaar af te stemmen.

De procesbegeleiding van 1Gezin1Plan is gratis en kortdurend. In een tijdspanne van 4 maanden proberen we gezinnen terug te doen geloven in hun eigen kracht, met behulp van hun eigen netwerk, zodat ze weer de regie in eigen handen kunnen nemen.

1Gezin1Plan beschikt ook over eerstelijnspsychologen, die een antwoord kunnen geven bij vragen over de psychosociale of emotionele ontwikkeling van kinderen, maar ook op vragen met betrekking tot het ouderschap. Zij bieden een kortdurend begeleidingstraject van ongeveer een 5 tal sessies aan.

Voor meer informatie over 1Gezin1Plan kan je terecht op 03 431 23 00 op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 -13.00 u of op www.1gezin1plan.be.