Naar inhoud

Vergunning voor beplantingen of grondige snoeiwerken

Als je één of meerdere bomen op je perceel wenst te rooien of grondig wenst te snoeien, moet je een stedenbouwkundige vergunning inzake beplanting, beter bekend als de ‘kapvergunning’ van het gemeentebestuur, bekomen. Onder grondig snoeien van bomen wordt verstaan: toppen, kandelaren, inkorten van alle of vele gesteltakken van de boom.

Deze regels gelden voor ALLE bomen met een stamomtrek van 25cm (niet diameter!) op 1,5m hoogte. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de boomsoorten: zowel voor een eik, beuk, berk als voor een den, spar of andere coniferen dient een vergunning bekomen te worden. Bovendien maakt het niet uit of de boom ziek, beschadigd of helemaal dood is. Ook voor een dode of afstervende boom dien je een aanvraag te doen.

Dikwijls wordt er in je vergunning een heraanplanting opgelegd. De heraanplanting dient uitgevoerd te worden met inheemse hoogstammen met een bepaalde handelsmaat die tevens in de vergunning wordt opgelegd. De handelsmaat 18-20 die meestal wordt opgelegd, verwijst naar de stamomtrek van de boom, namelijk 18 à 20 cm, op 1m hoogte. De bomen die heraangeplant moeten worden, mogen op eender elke plaats van het perceel komen, tenzij er een specifieke plaats wordt opgelegd in de vergunning. Hou wel rekening met de plantafstanden uit het Veldwetboek.


OPGELET!
Als je perceel gelegen is in natuur- of bosgebied kan de gemeente Kapellen geen vergunning afleveren. Je dient dan een kapmachtiging te bekomen van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Wanneer je een zone op een perceel ontbost, dien je een boscompensatie (per m²) te betalen aan het Agentschap voor Natuur en Bos, en dit ongeacht of het perceel gelegen is in woon-, woonpark-, natuur- of bosgebied.